[Giao hàng thu tiền] - Những dịch vụ kèm theo dịch vụ giao hàng thu tiền

Thứ Hai, 19/10/2015, 21:43 GMT+7

Thu tiền hộ giới thiệu một số dịch vụ gia tăng bên cạnh dịch vụ giao hàng thu tiền

Các dịch vụ giao hàng thu tiền cộng thêm

Dịch vụ Phát tận tay

Người gửi yêu cầu phát đến tận tay cho người nhận có họ tên địa chỉ ghi trên bưu gửi. Không chấp nhận sử dụng dịch vụ phát tận tay trong các trường hợp người nhận là các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, chính quyền đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp, các địa chỉ là trường học.

Dịch vụ Khai giá

Là dịch vụ giao hàng thu tiền mà người gửi có thể sử dụng thêm khi ký gửi bưu gửi, bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng gửi. Trong trường hợp bưu gửi bị mất mát, suy suyển người sử dụng dịch vụ được bồi thường theo giá trị bưu gửi.

Dịch vụ Báo Phát

Nười gửi yêu cầu được cung cấp bằng chứng phát bưu gửi có chữ ký của người nhận

Dịch vụ Rút bưu gửi

Người gửi có thể rút bưu gửi tại bưu cục gốc nếu như thời gian từ lúc nhận gửi đến thời điểm khách hàng đề nghị rút bưu gửi chưa vượt chỉ tiêu thời gian toàn trình.

Dịch vụ Thay đổi họ tên địa chỉ người nhận

Người gửi giao hàng thu tiền có thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận bưu gửi tại bưu cục gốc nếu như thời gian từ lúc nhận gửi đến thời điểm khách hàng đề nghị thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận chưa vượt quá chỉ tiêu thời gian toàn trình.

Dịch vụ nhận tại địa chỉ

Đây là dịch vụ mà người gửi yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao hàng thu tiền đến nhận bưu gửi tại địa điểm do người gửi đề nghị và phải trả một khoản tiền cước theo quy định .

Dịch vụ thu cước ở người nhận

Người nhận ký hợp đồng để đảm bảo thanh toán toàn bộ cước phí giao hàng thu tiền đối với bưu gửi

Xem thêm: Kinh nghiệm mua đồ

Xem thêm: Bài viết hay

Tags: giao hàng thu tiền, giao hàng thu tiền hộ, dịch vụ giao hàng thu tiền, phí giao hàng thu tiền hộ, hàng cấm giao hàng thu tiền hộ, thông tin giao hàng thu tiền hộ, giới thiệu giao hàng thu tiền hộ
ThuTienHo.com / Giao hàng thu tiền
Tags: giao hàng thu tiền, giao hàng thu tiền hộ, dịch vụ giao hàng thu tiền, phí giao hàng thu tiền hộ, hàng cấm giao hàng thu tiền hộ, thông tin giao hàng thu tiền hộ, giới thiệu giao hàng thu tiền hộ
ThuTienHo.com / Giao hàng thu tiền