[Giao hàng thu tiền] Các biểu phí dịch vụ và hàng cấm trong giao hàng thu tiền hộ

Thứ Hai, 19/10/2015, 21:37 GMT+7

Những loại phí phát sinh trong giao hàng thu tiền hộ chia sẻ bởi thu tiền hộ được thutienho.com chia sẻ

Biểu phí và hàng cấm trong giao hàng thu tiền hộ

Các loại phí dịch vụ

 • Phí vận chuyển: Căn cứ vào khối lượng hàng hoá và địa điểm giao hàng thu tiền theo bảng phí để tính
 • Phí thu hộ: Phát sinh khi vận đơn có giao hàng thu tiền người nhận, căn cứ theo bảng phí được công bố
 • Phí vượt cân: Phát sinh khi vận đơn tăng trọng lượng so với khi tạo vận đơn (Người bán thanh toán)
 • Phí bảo hiểm: Khách hàng mua bảo hiểm, phí này không cộng mặc định vào tiền giao hàng thu tiền
 • Phí chuyển hoàn: Khi vận đơn chuyển hoàn về người gửi

Hàng hóa giao hàng thu tiền cấm gửi

 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
 • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Sinh vật sống.
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí.
 • Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.

Xem thêm: Mẹo vặt hằng ngày

Xem thêm: Kiến thức tiêu dùng

Tags: giao hàng thu tiền, giao hàng thu tiền hộ, dịch vụ giao hàng thu tiền, phí giao hàng thu tiền hộ, hàng cấm giao hàng thu tiền hộ, thông tin giao hàng thu tiền hộ, giới thiệu giao hàng thu tiền hộ
ThuTienHo.com / Giao hàng thu tiền
Tags: giao hàng thu tiền, giao hàng thu tiền hộ, dịch vụ giao hàng thu tiền, phí giao hàng thu tiền hộ, hàng cấm giao hàng thu tiền hộ, thông tin giao hàng thu tiền hộ, giới thiệu giao hàng thu tiền hộ
ThuTienHo.com / Giao hàng thu tiền